Sukces!

Wiadomość została wysłana!

Wystąpił błąd!

Wystąpił błąd. Spróboj ponownie później.

Ubezpieczenia

Zadbaj o spokój i pewność.

Wiesz, jak ważna jest profilaktyka, dlatego już dziś ubezpiecz u nas Twój sprzęt od wszelkich ryzyk – na wszelki wypadek. Oferujemy Ci bogatą ofertę ubezpieczeń, także jeśli chodzi o zabezpieczenie przyszłości Twojej i bliskich.

Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk

Nie ryzykuj - oszczędź sobie stresu i niespodziewanych kosztów związanych z utratą mienia.

Sfinansowałeś z nami zakup sprzętu medycznego? Teraz możesz go korzystnie ubezpieczyć i spać spokojnie.
Nie zawsze da się przewidzieć wszystkie zagrożenia, na jakie może być narażony majątek Twojej firmy.
Dlatego proponujemy Ci tak szeroki zakres ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk.

Obejmuje ono szkody materialne, powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych
(z wyjątkiem zaledwie kilkunastu szczególnych przypadków, wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia). Ochroną objęte jest mienie będące zarówno Twoją własnością jak również te, do którego posiadasz tytuł prawny
(np. będące przedmiotem leasingu).

01

Ubezpieczenie na życie

Zainwestuj w swoją przyszłość i zadbaj o finansowe bezpieczeństwo najbliższych.

Pierwszy w Polsce program ubezpieczeniowo-oszczędnościowy z Formułą Hybrydową pozwoli Ci nie martwić się wysokością emerytury i da pewność, że nie zostawisz bliskich bez wsparcia.

02

Formuła Hybrydowa łączy:

Kapitał
gwarantowany

Jego wysokość znasz już w momencie podpisywania umowy. Dodatkowo, udział
w zysku wypracowany z części gwarantowanej jest całkowicie zwolniony
z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ochronę
dla Twoich
najbliższych

Jej zakres – dla siebie i bliskich - możesz zwiększyć wybierając opcje dodatkowe.

Zyski
z wieloletniej
inwestycji

Świadczenie możesz otrzymać jednorazowo lub w regularnych, miesięcznych wypłatach (realizowanych do 85. roku życia).

Ubezpieczenie komunikacyjne

Chcesz korzystnie ubezpieczyć samochód?

Nie szukaj daleko. U nas znajdziesz doskonałą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, a ponieważ dobrze się znamy
- ubezpieczysz swoje auto prosto i bez zbędnych formalności!

03

W naszej ofercie znajdziesz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych:

Ubezpieczenie obowiązkowe, pokrywające koszty zniszczenia mienia i szkód osobowych wyrządzonym osobom trzecim.

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku kradzieży pojazdu, naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych (takich jak skutki działania żywiołów)
oraz pozostałych szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie. Zakres ubezpieczenia obejmuje także następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Do sąsiedniego miasta czy na drugi koniec świata, na szkolenie czy na wakacje, służbowo czy z rodziną – gdziekolwiek się wybierasz, wybierz na początku dobre ubezpieczenie!

W naszej ofercie czekają na Ciebie ubezpieczenia na każdy rodzaj podróży: prywatny, wakacyjny, organizowany na własną rękę lub przez biuro turystyczne. Możesz ubezpieczyć siebie i bliskich, bagaż, a jeśli spędzasz czas aktywnie
– zabezpieczyć się także przed skutkami ewentualnych urazów sportowych. Wybierz termin i odpowiedni do Twoich potrzeb zakres ubezpieczenia i zyskaj ochronę, gdziekolwiek jesteś.

04

Formularz kontaktowy

Niniejszym, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MIRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Euro Medical Finance sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz USG Trener sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej z skrócie jako Administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) w celu przesyłania mi na adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu informacji marketingowych, a także bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu marketingowym oraz na profilowanie przez Administratora danych moich danych osobowych w celu przedstawienia mi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w/w podmioty są administratorami moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratora danych współpracującym z nim podmiotom trzecim.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora danych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 j.t. z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t. z późn. zm.)

*pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna

Dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych - reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora danych oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem.

Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można składając oświadczenie do Administratora Danych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronach internetowych: www.miro-med.pl, www.euromedicalfinance.pl, www.usgtrener,pl).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator danych zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz.