Sukces!

Wiadomość została wysłana!

Wystąpił błąd!

Wystąpił błąd. Spróboj ponownie później.

Kontakt

Euro Medical Finance sp. z o.o.

ul. Mińska 25 B lok U1,

03-808 Warszawa

telefon 22 122 02 40
NIP 7010392755
regon 123456789
KRS 987654321
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (opłacony w całości)

Formularz kontakowy

Niniejszym, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MIRO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Euro Medical Finance sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz USG Trener sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej z skrócie jako Administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) w celu przesyłania mi na adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu informacji marketingowych, a także bezpośredniego kontaktu telefonicznego w celu marketingowym oraz na profilowanie przez Administratora danych moich danych osobowych w celu przedstawienia mi zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w/w podmioty są administratorami moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratora danych współpracującym z nim podmiotom trzecim.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora danych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 j.t. z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t. z późn. zm.)

Klauzula informacyjna

Dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych - reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora danych oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem.

Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można składając oświadczenie do Administratora Danych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronach internetowych: www.miro-med.pl, www.euromedicalfinance.pl, www.usgtrener,pl).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator danych zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz.